Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną - ul. Madalińskiego - boczna w m. Piotrówka GL.ZUZ.3.4210.242.2021.AC

PDFInformacja o wszczęciu postępowania - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną - ul. Madalińskiego - boczna w m. Piotrówka GL.ZUZ.3.4210.242.2021.AC.pdf

Wersja XML