Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. "Przebudowa obiektu inżynierskiego, zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w m. Łaziska" GL.ZUZ.3.4210.232m.2020.KR

PDFInformacja o wszczęciu postępowania - w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. -Przebudowa obiektu inżynierskiego, zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w m. Łaziska- GL.ZUZ.3.4210.232m.2020.KR.pdf

Wersja XML