Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na rynku krajowym w wysokości maksymalnej do 5 500 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu Gminy
  Data modyfikacji: 07-05-2021 13:50
 2. Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
  Data modyfikacji: 07-05-2021 12:40
 3. REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
  Data utworzenia: 07-05-2021 12:34
 4. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 07-05-2021 10:30
 5. Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2021 r.
  Data utworzenia: 07-05-2021 10:27
 6. Budżet Gminy na 2021 rok
  Data modyfikacji: 07-05-2021 10:05
 7. Zamówienia publiczne - rok 2021
  Data modyfikacji: 30-04-2021 13:07
 8. Plan postepowań o udzielenie zamówień - 2021 r.
  Data modyfikacji: 30-04-2021 09:53
 9. Ogłoszenia
  Data modyfikacji: 19-04-2021 16:03
 10. Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
  Data utworzenia: 19-04-2021 16:02
Wersja XML