Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Rady Gminy Jemielnica

Antoni Drzyzga - Przewodniczący Rady Gminy Brak opisu obrazka
Norbert Jaskóła -Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Przewodniczacy  Komisji Budżetu i Finansów, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Brak opisu obrazka
Ewa Ptok - Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Porządku Publicznego  
Roman Kus - Radny  
Irena Dworaczek - Radna  
Paweł Schlensag- Radny  
Bernard Ochmann - Radny  
Sebastian Cichoń - Radny  
Anna Dziuroń - Radna  
Cecylia Pyka - Radna  
Grzegorz Pyka - Radny  
Rudolf Figura - Radny  
Piotr Breitscheidel - Radny  
Alina Sereda - Radna  
Maria Kluba - Radna  

 

Wersja XML