Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 17 marca 2008 r

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R   75 /08
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Jemielnica za 2007 rok. 
 
PDFZarządzenie Nr 75.08 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 17 marca 2008 r.pdf

 

 

Wersja XML