Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 19 marca 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  21 /07
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy
Jemielnica za 2006 rok.
 
PDFZarządzenie Nr 21.07 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 19 marca 2007 r..pdf

 

 

Wersja XML