Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

39. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/06 ze Sesji Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 września 2006 r.

P R O T O K Ó Ł  Nr XXXIX / 06
ze Sesji Rady Gminy Jemielnica
z dnia 18 września 2006r.
 
DOCPROTOKÓŁ Nr XXXIX.06 ze Sesji Rady Gminy Jemielnica z dnia 18 września 2006 r..doc

 

 

Wersja XML