Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

23. PROTOKÓŁ Nr XXIII/04 ze Sesji Rady Gminy Jemielnica z dnia 7 grudnia 2004 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXIII /04
ze Sesji Rady Gminy Jemielnica
z dnia 7 grudnia 2004 r.
 
DOCPROTOKÓŁ Nr XXIII.04 ze Sesji Rady Gminy Jemielnica z dnia 7 grudnia 2004 r..doc

 

 

Wersja XML