Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

26. PROTOKÓŁ Nr XXVI/05 ze Sesji Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 lutego 2005 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVI / 05
ze Sesji Rady Gminy Jemielnica
z dnia 28 lutego 2005 r.
 
DOCPROTOKÓŁ Nr XXVI.05 ze Sesji Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 lutego 2005 r..doc

 

 

Wersja XML