Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

255. Zarządzenie Nr 255/06 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 15 listopada 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R   255/06
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 15 listopada 2006 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na 2007 rok.
 
DOCZarządzenie Nr 255.06 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 15 listopada 2006 r..doc

 

 

Wersja XML