Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

199. Zarządzenie Nr 199/05 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2005 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 199/05

Wójta Gminy Jemielnica
 z dnia 28 listopada  2005 r.


w sprawie zmiany regulaminu tworzenia i korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wprowadzonego w życie zarządzeniem Wójta Gminy Nr 2/01 z dnia 23 kwietnia 2001 r
 
 
DOCZarządzenie Nr 199.05 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 28 listopada 2005 r..doc
Wersja XML