Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

048. Zarządzenie Nr 48/03 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 25 sierpnia 2003 r.

Zarządzenie Nr 48/03
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 25 sierpnia 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

 


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. , Nr 142 , poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 29 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 214 , poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80 , poz. 717 oraz art. 128 , ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz. 148 , Nr 45 , poz. 391 , Nr 65 , poz. 594 ) , Wójt Gminy ustala co następuje :

 

 

 

 

§ 1

 


Zwiększa się dochody budżetowe na 2003 r:
Dział 801„Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 575 zł. w tym: § 203 o kwotę 575 zł

 

 

 

 

§ 2

 


Zmniejsza się dochody budżetowe na 2003 r :
Dział 853 „Opieka społeczna” rozdz. 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 21 zł. w tym: § 201 o kwotę 21 zł.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85495 „Pozostała działalność” o kwotę 17 zł. w tym: § 203 o kwotę 17 zł.

 

 

 

 

§ 3

 


Zwiększa się wydatki budżetowe na 2003 r :
Dział 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” kwotę 575 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę 575 zł.

 

 

 

 

§ 4

 


Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2003 r :
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85495 „Pozostała działalność” o kwotę 17 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę 17 zł.
Dział 853 „Opieka społeczna” rozdz. 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 21 zł. w tym: wydatki bieżące o kwotę 21 zł.

 

 

 

 

§ 5Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

DOCZarządzenie Nr 48.doc

 

 

Wersja XML