Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

046. Zarządzenie Nr 46/03 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 sierpnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/03
Wójta Gminy Jemielnica z dnia 4 sierpnia 2003 r.

 

 

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 


Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543 – z późniejszymi zmianami ) zarządzam , co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 


Ustalam ceny nieruchomości niezabudowanych :

Nr 2898 km. 5 o powierzchni 7 arów i 66 m2 w kwocie - 12000 zł.
Nr 931/5 km. 5 o powierzchni 5 arów i 10 m2 w kwocie - 7000 zł.
Nr 2823 km. 5 o powierzchni 6 arów i 60 m2 w kwocie - 13000 zł.

 

 

 

 

 

§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

 

 

DOCZarządzenie Nr 46.doc

 

 

 

 

 

Wersja XML