Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2006 r.

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2006 r.
 • UCHWAŁA NR XXXVII/238/06 Rady Gminy  Jemielnica z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/190/01 z dnia 24 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gąsiorowice w Gminie Jemielnica, w części dotyczącej działki Nr 1231/4 i 1585
  DOCUchwała Nr XXXVII.238.06 z dnia 25 maja 2006 r..doc

 • UCHWAŁA NR XXXVII/239/06 Rady Gminy  Jemielnica z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy, wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2006.
  DOCUchwała Nr XXXVII.239.06 z dnia 25 maja 2006 r..doc
Wersja XML