Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

205. UCHWAŁA NR XXXII/205/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 grudnia 2005 r.

U C H W A Ł A  NR  XXXII/205/05
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 2 grudnia 2005 r.    

w sprawie zmiany Statutu Gminy Jemielnica
 
DOCUCHWAŁA NR XXXII.205.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 grudnia 2005 r..doc

 

 

Wersja XML