Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

203. UCHWAŁA NR XXXII/203/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 grudnia 2005 r.

U C H W A Ł A   NR XXXII/203/05

Rady Gminy Jemielnica

z  dnia  2 grudnia 2005 r.


 

 

w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2006
 
DOCUCHWAŁA NR XXXII.203.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 grudnia 2005 r..doc

 

 

 

Wersja XML