Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

200. UCHWAŁA NR XXXII/200/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 grudnia 2005 r.

U C H W A Ł A  NR  XXXII/200/05

 

Rady Gminy Jemielnica

 

z dnia 2 grudnia 2005 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
DOCUCHWAŁA NR XXXII.200.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 grudnia 2005 r..doc

 

 

Wersja XML