Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

192. UCHWAŁA NR XXX/192/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2005 r.

U C H W A Ł A  NR  XXX/192/05
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 30 września 2005 r.  

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica w Gminie Jemielnica
 
DOCUCHWAŁA NR XXX.192.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2005 r..doc

 

 

 

Wersja XML