Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

190. UCHWAŁA NR XXX/190/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2005 r.

U C H W A Ł A  NR  XXX/190/05

 

Rady Gminy Jemielnica

 

z dnia 30 września 2005 r. 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XIX/113/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia do wykonania „WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO  NA LATA 2004 – 2008”
 
DOCUCHWAŁA NR XXX.190.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2005 r..doc

 

 

Wersja XML