Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

198. UCHWAŁA NR XXXII/198/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 grudnia 2005 r.

U C H W A Ł A   N R    XXXII/198/05

 

Rady Gminy Jemielnica

 

z dnia 2 grudnia 2005 r.

 

 

 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

 

 

DOCUCHWAŁA NR XXXII.198.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 grudnia 2005 r..doc

Wersja XML