Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

208. UCHWAŁA NR XXXIII/208/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2005 r.

U C H W A Ł A  NR  XXXIII/208/05
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jemielnica
 
DOCUCHWAŁA NR XXXIII.208.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 grudnia 2005 r..doc

 

 

Wersja XML