Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

085. UCHWAŁA NR XV/85/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 lutego 2004 r.

U C H W A Ł A NR XV/85/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 26 lutego 2004 r.


w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy
 
DOCUCHWAŁA NR XV.85.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 lutego 2004 r..doc

 

 

Wersja XML