Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

206. UCHWAŁA NR XXXII/206/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 grudnia 2005 r.

U C H W A Ł A NR XXXII/206/05
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
 
DOCUCHWAŁA NR XXXII.206.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 2 grudnia 2005 r..doc

 

 

Wersja XML