Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

087. UCHWAŁA NR XV/87/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 lutego 2004 r.

U C H W A Ł A NR XV/87/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 26 lutego 2004 r.


w sprawie ustalenia sieci Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jemielnica
 
DOCUCHWAŁA NR XV.87.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 26 lutego 2004 r..doc

 

 

Wersja XML