Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczny Żłobek w Jemielnicy

Za rok 2021

PDFBilans.pdf
PDFInformacja dodatkowa.pdf
PDFRachunek zysków i strat.pdf
PDFTabela nr 1- środki trwałe.pdf
PDFTabela nr 2- umorzenie środków trwałych.pdf
PDFWyciąg danych z ifnormacji dodatkowej.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf
 


Wersja XML