Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

171. UCHWAŁA NR XXVII/171/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 kwietnia 2005 r.

U C H W A Ł A NR XXVII/171/05
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 25 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2004 r.
 
DOCUCHWAŁA NR XXVII.171.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 kwietnia 2005 r..doc

 

 

Wersja XML