Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

189. UCHWAŁA NR XXIX/189/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lipca 2005 r.

U C H W A Ł A NR XXIX/189/05

Rady Gminy Jemielnica
z dnia 25 lipca 2005 r.

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego, w sprawie likwidacji części działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich
 
DOCUCHWAŁA NR XXIX.189.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 25 lipca 2005 r..doc
Wersja XML