Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy w dniu 21 lutego 2022 r.

 1. Uchwała Nr XXXI/223/22 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030
  PDFUchwała Nr XXXI_223_22 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą długu na lata 2022 - 2030.pdf
  PDFUchwała Nr XXXI_223_22 - wynik głosowania.pdf
   
 2. Uchwała Nr XXXI/224/22 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFUchwała Nr XXXI_224_22 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXXI_224_22 - wynik głosowania.pdf
   
 3. Uchwała Nr XXXI/225/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
  PDFUchwała Nr XXXI_225_22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników .pdf
  PDFUchwała Nr XXXI_225_22 - wynik głosowania.pdf
   
 4. Uchwała Nr XXXI/226/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
  PDFUchwała Nr XXXI_226_22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.pdf
  PDFUchwała Nr XXXI_226_22 - wynik głosowania.pdf
   
 5. Uchwała Nr XXXI/227/22 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica
  PDFUchwała Nr XXXI_227_22 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr XXXI_227_22 - wynik głosowania.pdf
   
 6. Uchwała Nr XXXI/228/22 w sprawie rozpatrzenia petycji
  PDFUchwała Nr XXXI_228_22 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf
  PDFUchwała Nr XXXI_228_22 - wynik głosowania.pdf
   
 7. Uchwała Nr XXXI/229/22 w sprawie przekazania petycji według właściwości
  PDFUchwała Nr XXXI_229_22 w sprawie przekazania petycji według właściwości.pdf
  PDFUchwała Nr XXXI_229_22 - wynik głosowania.pdf
   
 8. Uchwała Nr XXXI/230/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r.
  PDFUchwała Nr XXXI_230_22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r..pdf
  PDFUchwała Nr XXXI_230_22 - wynik głosowania.pdf
   
 9. Uchwała Nr XXXI/231/22 w sprawie „Apelu Rady Gminy Jemielnica, dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”
  PDFUchwała Nr XXXI_231_22 w sprawie „Apelu Rady Gminy Jemielnica, dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej .pdf
  PDFUchwała Nr XXXI_231_22 - wynik głosowania.pdf
Wersja XML