Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

158. UCHWAŁA NR XXV/158/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r.

U C H W A Ł A NR XXV/158/05
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 31 stycznia 2005 r.

 
DOCUCHWAŁA NR XXV.158.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r.doc

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej
 
Wersja XML