Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

157. UCHWAŁA NR XXV/157/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r.

U C H W A Ł A NR XXV/157/05
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków, przyznanych w ramach zadań własnych gminy, poniesionych na przyznane posiłki
 
DOCUCHWAŁA NR XXV.157.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r.doc

 

 

Wersja XML