Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

165. UCHWAŁA NR XXVI/165/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 lutego 2005 r.

U C H W A Ł A NR XXVI/165/05
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”
 
DOCUCHWAŁA NR XXVI.165.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 lutego 2005 r..doc

 

 

Wersja XML