Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

168. UCHWAŁA NR XXVI/168/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXVI/168/05
Rady Gminy w Jemielnicy
z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego , funkcyjnych , za trudne i uciążliwe warunki pracy , wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2005.
 
DOCUCHWAŁA NR XXVI.168.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 lutego 2005 r..doc

 

 

Wersja XML