Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

148. UCHWAŁA NR XXIV/148/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2004 r.

U C H W A Ł A NR XXIV/148/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi do zawarcia umowy w ramach działań ZPORR 2004-2006
Wersja XML