Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

149. UCHWAŁA NR XXIV/149/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2004 r.

U C H W A Ł A NR XXIV/149/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla tytułu „Zasłużony dla Gminy Jemielnica
 
DOCUCHWAŁA NR XXIV.149.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2004 r..doc

 

 

Wersja XML