Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

152. UCHWAŁA NR XXV/152/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r.

U C H W A Ł A NR XXV/152/05

Rady Gminy Jemielnica
z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jemielnica na lata 2004-2006, z perspektywą realizacji do 2013 r.

 

PDFUCHWAŁA NR XXV.152.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r.pdf
Wersja XML