Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

151. UCHWAŁA NR XXV/151/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r.

U C H W A Ł A NR XXV/151/05

Rady Gminy Jemielnica
z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XIX/113/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia do wykonania „WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2004 – 2008”
 
DOCUCHWAŁA NR XXV.151.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r.doc
 
Wersja XML