Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

154. UCHWAŁA NR XXV/154/05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r.

U C H W A Ł A NR XXV/154/05
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jemielnica, w Gminie Jemielnica na lata 2005 - 2013
 
DOCUCHWAŁA NR XXV.154.05 Rady Gminy Jemielnica z dnia 31 stycznia 2005 r.doc

 

 

Wersja XML