Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

143. UCHWAŁA NR XXIII/143/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 7 grudnia 2004 r.

U C H W A Ł A NR XXIII/143/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
DOCUCHWAŁA NR XXII.143.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 listopada 2004 r..doc

 

DOCUCHWAŁA NR XXIII.143.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 7 grudnia 2004 r..doc

 

 

Wersja XML