Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

145. UCHWAŁA NR XXIII/145/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 7 grudnia 2004 r.

U C H W A Ł A NR XXIII/145/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XIX/113/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia do wykonania „WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO NA LATA 2004 – 2008Załącznik do uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/145/04 z dnia 7 grudnia 2004 r.
Wieloletni plan inwestycyjny Gminy Jemielnica
 
DOCUCHWAŁA NR XXII.145.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 listopada 2004 r..doc

 

DOCUCHWAŁA NR XXIII.145.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 7 grudnia 2004 r..doc

 

DOCWPI.doc

 

 

Wersja XML