Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

071. UCHWAŁA NR XIII/71/03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości itd..rtf

U C H W A Ł A NR XIII / 71 / 03
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 
RTFU C H W A Ł A NR XIII.71.03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku itd..rtf

 

 

Wersja XML