Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

079. UCHWAŁA NR XIV/79/03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2003 r.

U C H W A Ł A N R XIV/79/03
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 30 grudnia 2003 r.


w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jemielnica Nr XIII/73/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 
RTFUCHWAŁA NR XIV.79.03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 30 grudnia 2003 r..rtf

 

 

Wersja XML