Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

063. U C H W A Ł A NR XI/63/03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXII/217/02 z dnia 20 kwietnia 2002 r.

U C H W A Ł A NR XI/63/03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXII/217/02 z dnia 20 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2002 – 2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i ustalania stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.

 

DOCU C H W A Ł A NR XI.63.03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXII.217.02 z dnia 20 kwietnia 2002 r..doc

 

 

Wersja XML