Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 65, poz. 284, poz. 471 i poz. 782), informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica zostały wywieszone wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Jemielnica przeznaczonych do użyczeniai dzierżawy. Wykazy te stanowią załączniki do Zarządzeń Nr 159/20 i 160/20 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 5 października 2020 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach umieszczonych w tym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica, w pokoju Nr 3 (budynek Nr 2) lub telefonicznie pod numerem 77 46-23-516.

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica

PDFZarządzenie Nr 159.20 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 5 października 2020 r.pdf
PDFZarządzenie Nr 160.20 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 5 października 2020 r.pdf

 

Wersja XML