Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

056. U C H W A Ł A NR X/56/03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XVIII/111/2000 z dnia 16 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów dodatku motywacyjnego, funkcyjnych, itd.

U C H W A Ł A NR X/56/03 Rady Gminy Jemielnica z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XVIII/111/2000 z dnia 16 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów dodatku motywacyjnego, funkcyjnych, za trudne i uciążliwe warunki pracy, za wysługę lat oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, doraźne zastępstwa i zajęcia dodatkowe.

 

DOCU C H W A Ł A NR X.56.03 Rady Gminy Jemielnica w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XVIII.111.2000 z dnia 16 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów dodatku motywacyjnego, funkcyjnych,itd..doc

 

 

Wersja XML