Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

134. UCHWAŁA NR XXII/134/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 listopada 2004 r.

U C H W A Ł A NR XXII/134/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 17 listopada 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 
RTFUCHWAŁA NR XXII.134.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 listopada 2004 r..rtf

 

 

 

Wersja XML