Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

118. UCHWAŁA Nr XIX/118/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 czerwca 2004 r.

U C H W A Ł A NR XIX/118/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie
 
DOCUCHWAŁA Nr XIX.118.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 czerwca 2004 r..doc

 

 

Wersja XML