Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

124. UCHWAŁA Nr XX/124/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 sierpnia 2004 r.

U C H W A Ł A NR XX/124/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 27 sierpnia 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości
 
DOCUCHWAŁA Nr XX.124.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 sierpnia 2004 r..doc

 

 

Wersja XML