Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2020-2021

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania.pdf


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 6. DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.docx
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.pdf
Wersja XML