Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

112. UCHWAŁA Nr XIX/112/04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 czerwca 2004 r.

U C H W A Ł A NR XIX/112/04
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jemielnica na lata 2004-2006, z perspektywą realizacji do 2013 r.
 
DOCUCHWAŁA NR XIX.112.04 Rady Gminy Jemielnica z dnia 24 czerwca 2004 r..doc

 

 

Wersja XML