Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Nr 156.05 z dnia 6 maja 2005 r.

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Jemielnica informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Strzeleckiej 67 zostały wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Nr 156/05 z dnia 6 maja 2005 r.
Wersja XML